Bydgoska Fabryka Akordeonów (BFA)

Bydgoska Fabryka Akordeonów została otwarta w 1949 roku. Natomiast działalność swoją zakończyła w 1973 roku. W najlepszych latach działalności podukowano w niej około 16 tysięcy akordeonów rocznie. Łącznie w latach 1949-1973 zbudowano w niej ponad 400 tysięcy instrumentów.

Baner reklamowy akordeonów Kujawiak i Victoria produkcji Bydgoskiej Fabryki Akordeonów na trasie Wyścigu Pokoju, 1970.

W fabryce produkowane były następujące modele akordeonów:
Akordeon Echo - 32 basy
Akordeon Orlik - 45 basów
Akordeon Carmen - 60 basów
Akordeon Kujawiak - 60 basów
Akordeon Victoria - 80 basów
Akordeon Flis - 80 basów
Akordeon Polonez - 80 basów
Akordeon Ramona - 80 basów
Akordeon Muza - 80 basów
Akordeon Tonika - 96 basów
Akordeon Mazur - 120 basów
Akordeon Carmen - 120 basów
Akordeon Menuet - 120 basów